Za horizontem

Kreativní spolupráce Gymnázia Jana Palacha Mělník a mělnické městské knihovny

Jedinečný projekt akcentuje kreativní výuku cestou propojení místních vzdělávacích institucí. Tím se podrobněji věnuje regionálním tématům především humanitního rázu. Umožňuje překročení hranic (omezených horizontů) školy pro žáky i učitele. Knihovna a další kulturní instituce se tím pádem dostávají do vzdělanostního portfolia žáků (a také pedagogů). Knihovna navíc přináší bonus svojí nízkoprahovostí a dostupností. Projekt umožňuje školám nastoupit cestu ke globálnějšímu přístupu ke vzdělání – funkční kreativní učení v souvislostech, vzájemnou spoluprací na rovině učitel – lektor, lektor – žák, žák – žák, tedy vytvořením přirozených, bezpečných a motivačních podmínek rozvoje a zapojením silných stránek žáků i lektorů bez nebezpečí být srovnáván a negativně hodnocen za své slabší stránky.

1. lekce

2. lekce

 

 

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru