Mělnické podzemí

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
PODZEMNÍ OBJEKT STUDNA
OBJEKT SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


Pro vstup do objektu platí zvláštní režim, proto je povinností návštěvníků bezpodmínečně dbát všech pokynů určeného průvodce.

V případě porušování návštěvního řádu může být návštěvník průvodcem vykázán.

1) Do podzemí může s jedním průvodcem vstoupit maximálně 20 osob.
2) Dětem do 3 let je vstup zakázán. Děti do 15 let věku mohou vstupovat
do podzemních prostor pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo
osoby odpovědné.
3) Návštěvníkům je zakázáno vzdalovat se od skupiny vedené určeným
průvodcem.
4) Návštěvníci vstupují do prostor podzemního objektu vyraženého v hornině, kde, vzhledem k nízké světlé výšce ražených chodeb, je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
5) Každá osoba je povinna mít po celou dobu pobytu na hlavě ochrannou přilbu.
6) Z hygienických důvodů žádáme návštěvníky o použití jednorázové vložky do ochranné přilby, které návštěvníkům vydá personál TIC po zaplacení vstupenky.
7) Z důvodu možného zašpinění oděvu je možné zapůjčení ochranné pláštěnky, k dispozici u průvodce.
8) Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu je zvýšené riziko uklouznutí na vstupním točitém schodišti, proto je každý vstupující povinen používat odpovídající pevnou obuv a dbát zvýšené opatrnosti.
9) Do podzemí je zakázán vstup osobám trpícím fobií z uzavřených prostor, podnapilým a osobám pod vlivem omamných látek.
10) Je zakázáno zde požívat alkohol, konzumovat potraviny, kouřit a odhazovat odpadky či jiným způsobem znečišťovat podzemní prostory.
11) Dále je zakázáno dotýkat se elektroinstalace a skleněných detekčních můstků.
12) V případě výpadku elektrického osvětlení bude po dobu 30 minut v provozu záložní osvětlení a během této doby je nezbytné pod vedením průvodce opustit podzemní prostory. Průvodce při vstupu do podzemí u sebe má vždy nezávislý zdroj světla.
13) V případě jakékoli nevolnosti, úrazu nebo jiné skutečnosti vedoucí k ohrožení zdraví osob je každý návštěvník povinen upozornit průvodce.
14) Při vzniku jakékoli mimořádné události veškerou činnost řídí určený
průvodce dle havarijního plánu, má u sebe vždy při vstupu klíče od všech
mříží umístěných na prohlídkové trase, v jeho činnosti jsou návštěvníci povinni mu vypomáhat a bezpodmínečně se řídit jeho pokyny.
15) V podzemí jsou rozmístěna havarijní tlačítka, kterými je po rozbití ochranného skla možné v případě nouze přivolat potřebnou pomoc.
Zneužití těchto tlačítek je přísně zakázáno.
16) Průvodce je povinen po ukončení prohlídky zkontrolovat, zda všechny osoby opustily podzemní prostor.
17) Průvodce je oprávněn po zvážení nastalých nepříznivých okolností prohlídku kdykoli ukončit.

Kde nás najdete

Turistické informační centrum, Legionářů 51, 276 01 Mělník

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas       

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR              

Zpět nahoru