Mělnické kulturní centrum / Kurz pro děti: Pompidou aneb Od venuše ke street artu I a II

Kurz pro děti od 6 let zaměřený na seznamování se s dějinami umění.

vyučující: Mgr. Jana Volková
informace a rezervace: Olga Lešnerová – 606 613 406, lesnerova@mekuc.cz

Každý 90minutový blok je rozdělen na dvě části – část poznávací a část praktickou.
V poznávací části si děti prohlížejí různá umělecká díla (projekce, reprodukce, literatura) daného období, seznamují se s charakteristickými znaky doby. Vedle vlastního pozorného vnímání vzniká prostor pro vyprávění o dobových souvislostech, přemýšlení i otázky. Výklad i poznávání jsou přiměřené možnostem dětského vnímání a myšlení.

V ateliéru pak děti tvoří z připraveného materiálu na dané téma. V praxi tak využívají nově získané znalosti z první části a uplatňují i vlastní kreativitu a originalitu v tvorbě. Po ukončení práce si děti vzájemně prohlížejí vzniklá dílka, každý může představit ostatním, co vytvořil. Malí výtvarníci tím jsou probouzeni nejen k reflexi, ale i respektu a zájmu o práci ostatních “kolegů”.

Termíny kurzu: úterky od 13.30 do 15.00 v MKD

3. 10. Pravěk
17. 10. Doba bronzová
31. 11. Egypt
14. 11. Egypt
28. 11. Mezopotámie
12. 12. Kréta
9. 1. Mykény
23. 1. Indie, Čína, Japonsko

Přílohy ke stažení

Aktuální akce

Zobrazit celý program