Knihovna / Okruhy besed

MEKUC, městská knihovna, oddělení pro dětské čtenáře připravila pod názvem

INSPIRACE

tematické rámcové okruhy besed v knihovně, které jsou níže ke stažení.

Po dohodě předem připravíme samozřejmě i jiná témata úměrně věku dětí. Při volbě témat doporučujeme vycházet z učební látky buď jako úvod nebo uzavření tématu.
Používáme ukázky z knih a filmů.
Prosíme kvůli domluvě termínu kontaktovat nás 14 dní předem.

MEKUC, městská knihovna, oddělení pro dětské čtenáře
Regina Svobodová, Viola Skoumalová, tel. 315 622 783

Přílohy ke stažení

Aktuální akce

Zobrazit celý program