Knihovna / Region

Městská knihovna Mělník je pověřena výkonem regionálních funkcí pro okres Mělník. Poskytuje služby 3 profesionálním knihovnám a 64 knihovnám s dobrovolným knihovníkem. Z knihoven s dobrovolným knihovníkem v současné době 12 nepracuje.

Přehled regionálních funkcí:

  • Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory
  • Statistika knihovnických činností
  • Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  • Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • Tvorba a zpřístupnění regionálního fondu
  • Zpracování regionálních bibliografických a faktografických databází a poskytování informací

Aktuální akce

Zobrazit celý program