Knihovna / Knihovní dílnička

Knihovní dílnička se stala v září 2012 jedním z oddělení Městské knihovny Mělník. Svou náplní oslovuje zejména děti předškolního i školního věku, ale i dospělé návštěvníky, pro které pořádá vzdělávací kurzy a plní i roli společenskou.

Hlavní myšlenkou programu je nejen vtažení dětí do kouzel a tajemství příběhů, ale i tvoření a rozvíjení vlastní kreativity. Nejmenší děti (2 roky) spolu s rodiči zcela přirozeně objevují svět pomocí knižních ilustrací, pomůcek inspirovaných Montessori pedagogikou, hrou i malířskými pokusy. Starší děti zejména tvoří, ale také rády naslouchají příběhům a hrají karetní i deskové hry.

Dílnička podporuje projekt Celé Česko čte dětem a využívá knižního fondu dětského oddělení.

Kontakt: Jana Volková, volkova@mekuc.cz, T 315 622 783

PRAVIDELNÝ PROGRAM

PONDĚLKY PRO NEJMENŠÍ | pondělí |

10.00 – 11.00 dětské oddělení (1x za 14 dní – 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. 10.12. 2018)

Hravé dopoledne s knížkami, povídáním a malováním pro nejmenší děti a jejich rodiče.
Lektorka: Helena Pokorná
Cena: 10 Kč

14.00 – 15.00 knihovní dílnička (každý týden)

Hravé odpoledne se čtením.
Lektorka: Jana Volková
Cena: 10 Kč

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI | pondělí | 16.30–18.00 (1x za 14 dní – 8.10., 22.10., 5.11., 12.11. a 17.12.2018)

Otevřená lekce trénování paměti vedená certifikovanou lektorkou.
Místo:Masarykův kulturní dům, U sadů 323, Mělník
Lektorka: Mgr. Art. Adriana Rohde Kabele
Informace: 315 622 783
Cena: 50 Kč

KURZ ANGLIČTINY PRO SENIORY ZAČÁTEČNÍKY | úterý | 10.30–11.30

Kurz určený k osvojení základních komunikačních návyků (komunikace v obchodě, v hotelu, v dopravních prostředcích). Předchozí studium angličtiny není vyžadováno!
Lektorka: Lenka Miřacká
Kontakt: 315 622 783
Cena: 1500 Kč/15 lekcí

STŘEDY PRO TVOŘIVÉ | středa | 14.00–16.00

Klub pro školáky pro různě staré děti, na kterou lze přicházet průběžně. Vedle tvoření si děti mohou s kamarády zahrát deskové hry nebo si číst z výběru knih dětského oddělení knihovny.
Lektorka: Jana Volková
Cena: 20 Kč/10 Kč pro registrované čtenáře knihovny

PC PRO SENIORY | čtvrtek 1× 14 dní -27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 2018 | 8.00–12.00

Lekce počítačové gramotnosti pro seniory. Je nutné se předem pbjednat.
Lektorka: Helena Pokorná
Kontakt: 702 009 988

Aktuální akce

Zobrazit celý program