Turistické informační centrum / Tipy na výlet

Poznejte Mělník a jeho okolí!

Po příjezdu na Mělník je možné se nejprve občerstvit, a to např. v galerii a café Ve Věži nebo v kavárně Regionálního muzea Mělník na náměstí Míru – v bývalém kapucínském klášteře.

Návštěva stálých expozic muzea:

  • život ve středověkém městě a na venkově (měšťanský a venkovský interiér, lidová architektura)
  • příroda Mělnicka a Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
  • vinařská expozice – možnost degustace vín z celé české vinařské oblasti
  • historický vývoj kočárků v samostatné expozici

Po návštěvě muzea je možné vychutnat si klid v příjemném prostředí radničního dvora s kašnou. Navštívit lze i starobylou mělnickou radnici, kde jsou v prostorách renesančního mázhausu pořádány výtvarné výstavy. Při odchodu z radnice si všimněte v přízemí plastiky A. Kroupy se třemi náměty z historie Mělníka: Sv. Ludmila vyučuje sv. Václava, sv. Václav na vinici, Emma Regina ve své mělnické mincovně.

Po prohlídce radnice se můžete projít po náměstí s typickými podloubími a s kašnou se sousoším Vinobraní od Vincence Makovského. Všimnete si jistě domů, na nichž se zachovala domovní znamení: např. dům U Zlatého hroznu (bývalý hostinec U Vykysalů), kde se poprvé mimo Prahu hrála Prodaná nevěsta, to bylo v dubnu 1875. Dále rohový dům U Zlaté hvězdy s polychromovaným renesančním portálem, vedlejší hotel Zlatý beránek, dům U Modré hvězdy, který stojí na druhém rohu náměstí. Proti němu v ulici Legionářů sídlí Turistické informační centrum, kde můžete získat či zakoupit suvenýry, letáky, publikace, pohlednice a další předměty s tématikou města Mělníka.

Další významnou památkou v centru města je Pražská brána – pozůstatek původního středověkého opevnění města. Dnes slouží její prostory jako výtvarná galerie Ve Věži, ale také jako vyhlídkové místo, proto by zdatnější jedinci neměli váhat a určitě by měli výšlap několikapatrové věže podstoupit.

Mělnické centrum nabízí řadu možností, kde příjemně poobědvat, případně vychutnat kávu a zákusek.

Svatováclavskou ulicí se z náměstí dostanete k mělnickému zámku a v těsné blízkosti stojícímu proboštskému chrámu sv. Petra a Pavla. Obě tyto stavby jsou nejvýznamnějšími architektonickými památkami na území města a nabízejí řadu možností k jejich poznávání. Zámek zpřístupňuje interiéry, je zde zámecká restaurace a vinné sklepy s nabídkou degustace zámeckých vín, dále prodejna suvenýrů a vína.
V chrámu sv. Pertra a Pavla je přístupná mělnická kostnice a vyhlídková gotická věž, která turistům poskytne nejlepší pohled na soutok Labe a Vltavy. Interiér kostela je přístupný pouze při mimořádných příležitostech, případně po dohodě na proboštství

Zámecká vyhlídka přitahuje pozornost z mnoha důvodů, zejména pohled na soutok dvou největších českých řek Labe s Vltavou, je vskutku jedinečnou a neopakovatelnou záležitostí, pohled na majestátní Říp s vrcholky Českého středohoří a výhled do dalekého úrodného Polabí naplní člověka pocitem vznešenosti a možná i vlastenecké hrdosti nad krásou české krajiny.

Návštěva Mělníka a okolí pro cyklisty

Při příjezdu na Mělník musí cyklisté vyšlapat kopec, ať přijíždějí z jakékoliv strany. Odměnou je jim krásná zámecká vyhlídka na soutok dvou největších českých řek Labe s Vltavou, nebo na majestátní Říp s vrcholky Českého středohoří.

Kromě vyhlídky Vás zde čeká zasloužená odměna v podobě sklenky dobrého mělnického vína. To můžete ochutnat v místních vinárnách či přímo degustovat pod odborným dohledem ve historických sklepích ze 14. století v místním Regionálním muzeu či na mělnickém zámku.

Po prohlídce města s jeho památkami (zámek Mělník, kostel sv. Petra a Pavla s kostnicí, kostel sv. Ludmily, kostel sv. Vavřince na Pšovce, Pražská brána, Regionální muzeum) se můžete vydat několika směry, jde o to, zda chcete jet spíše po rovině, pak se vydejte směrem k řece, pokud máte raději kopce a divokou přírodu rozhodněte se pro Kokořínsko.

Rovinaté trasy kolem řeky jsou v dvě:

Po pravém břehu Labe se můžete vydat po Polabské cyklotrase vedoucí až do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, po cestě je možné navštívit Neratovice (Palackého hrobka, kostel sv. Vojtěcha, cenný gotický kostel sv. Jakuba v Libiši) či Kostelec nad Labem (síň Terezy Stolzové).

Pokud přejedete most (pozor, most Josefa Straky je v období od listopadu 2017 do října 2018 zcela uzavřen i pro pěší – je nutno použít vedlejší most na silnici č.16), dostanete se přes Hořín k trase podél vltavského kanálu. Přímo naproti mělnickému kopci se rozprostírá hořínský park s hořínským zámkem, který však zatím čeká na svoji rekonstrukci, stejně jako hrobka rodiny Lobkowiczů na hořínském hřbitově.

Zajímavou technickou stavbou jsou plavební komory na laterárním kanálu Vraňany – Mělník Hořín, vystavený v letech 1902 – 1905.

Po cestě směrem na Lužec nad Vltavou můžete navštívit soukromý zoopark v Zelčíně.

Vydáte-li se na Kokořínsko a Mšensko, čekají Vás značené cyklistické trasy, pískovcové skály a útvary, neporušená příroda, hrady Kokořín a Houska, typické stavby lidové architektury (Nosálov, Nové Osinalice, Olešno, Dobřeň), mlýny na řece Pšovce, tůně a rybníky, komáři a žáby.

Nezapomínejte však, že jste v Chráněné krajinné oblasti a buďte ohleduplní ke krajině i zdejší přírodě.

Pokud máte rádi rozhledny, vyšlápněte si na nejvyšší vrchol mělnické oblasti 580 m vysokou Vrátenskou horu, nebudete litovat.
Koupání je možné buďto na Harasově nebo v městských lázních ve Mšeně v architektonicky zajímavém areálu ze 30. let minulého století.

Doporučené turistické okruhy

Skalní plastiky u Želíz
Lesy v okolí Liběchova skrývají několik monumentálních skalních plastik sochaře Václava Levého, vytvořených ve čtyřicátých letech 19. století. Modrá turistická trasa vede ke kapli sv. Máří Magdaleny, zdobené polychromovaným reliéfem s přírodním motivem. Tzv. Brocenská cesta dále pokračuje k Harfenici, pojmenované podle sedící ženské postavy s harfou. Ve skále zde sochař vytvořil také několik hlav v nadživotní velikosti, jejichž význam ovšem není jednoznačně objasněn, a umělou jeskyni U Ještěra. Její portál, který nese vročení 1841, zdobí kromě 240 cm dlouhého těla ještěra také dvě hlavy Egypťanek. U nedalekého rozcestí se nachází skála obtočená reliéfem Hada a nad jeho tělem napřažené sekyry.
Hlouběji v lese, směrem na Ješovice, můžeme obdivovat další skalní útvary: erozí pískovce vznikl bizarní skalní blok, příhodně nazvaný Sedm chlebů. V jeho blízkosti je v místě původního skalního převisu vyhloubena jeskyně Mordloch (čili „vražedná díra“). Podle pověsti poskytovala v době třicetileté války útočiště loupežníkům, kteří sužovali pocestné v okolních lesích.
Ve svahu nad silnicí z Liběchova do Želíz se však již ukrývá další Levého dílo, tzv. Blaník. Sestává z tří asi 250 cm vysokých reliéfů postav Jana Žižky, Prokopa Holého a Zdeňka Zásmuckého, mytického vůdce blanického vojska. Součástí kompozice jsou reliéfy trpaslíků u kovadliny, kteří kují zbraně pro blanické rytíře, i nedokončené plastiky jezdce na koni a dvou husitských bojovníků. Z prostranství Blaníku se vstupuje do jeskyně Klácelky. Uměle vyhloubený prostor otevírá portál zdobený arabsko-maurským dekorem. Stěny uvnitř jeskyně pokrývají reliéfy zvířecích postav v lidských šatech, inspirované veršovaným eposem Františka Matouše Klácela Ferina Lišák. Dominantou obce Želízy je zřejmě nejznámější skalní skulptura V. Levého – obří Čertovy hlavy. Přibližně 9 metrů vysoké podobizny dvou na pohled děsivých tváří shlížejí z kopce do údolí Liběchovky. Povětrnostní vlivy i ruce vandalů bohužel přispívají k postupnému zániku Levého romantických plastik. Přesto i po více než 150 letech stále připomínají šťastné období, které tento český sochař prožil na liběchovském zámku v okruhu umělců a vzdělanců, jež tvořili společnost tehdejšího majitele panství, vlastenecky smýšlejícího mecenáše Antonína Veitha.

Cinibulkova stezka u Mšena
Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně a po 9 km cesty krásnou kokořínskou přírodou se do Mšena opět vrací. Na projití Cinibulkovy naučné stezky (dále pouze „NS“) budete potřebovat přibližně 3 hodiny.
Stezka vede skrz les, pole, labyrint kokořínských skal i po poklidných lesních cestách. Čeká vás zde pět zastavení, na kterých se dozvíte zajímavosti o Mšeně a jeho historii a o přírodě kolem vás. Na radnici ve Mšeně (v IC) si lze vyzvednou pracovní listy, do kterých cestou můžete odpovídat na otázky na panelech.
Na trase NS i v jejím bezprostředním okolí je mnoho zajímavostí, které určitě stojí za povšimnutí. Např. přímo na trase můžete prozkoumat místní Bludiště, můžete se vyfotografovat u Obří hlavy a Žáby, zblízka si prohlédnout Faraona nebo si prozkoumat Prolezovačky.
Nedaleko od stezky se nacházejí Mšenské Pokličky – jedinečný geologický útvar, který má ve znaku i CHKO Kokořínsko.
Cinibulkova stezka

Návštěva Mělníka pro rodiny s dětmi

V Turistickém informačním centru si pro děti můžete vyzvednout speciální mapku s trasou centrem města a s luštěním tajenky. Díky tomuto krátkému okruhu neminete žádnou z významných památek v centru města a děti se zábavnou formou dozví zajímavosti a informace z historie. Za vyplněnou tajenku pak v TIC získají drobnou odměnu.

Pokud se vydáte na prohlídku města bez mapky, nabízíme další tipy, kudy se můžete s dětmi vydat:

Svůj výlet na Mělník zahájíte prohlídkou mělnického náměstí Míru s typickými podloubími a s kašnou se sousoším Vinobraní od Vincence Makovského. Nedaleko kašny je v dlažbě umístěna skleněná kruhová deska s nápisem a označeno místo, kde se nachází studna, původně jediný zdroj vody ve městě. Je hluboká 54 m, tedy měří skoro stejně tolik jako věž kostela sv. Petra a Pavla.

Vaši pozornost však jistě upoutá především radnice a k ní přiléhající bývalý kapucínský klášter s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků. Radnici můžete navštívit a přitom si povšimněte zazděných délkových měr nalevo od vchodu. Jsou to lokte, kratší je loket český a delší vídeňský. Při jarmarcích, které se na náměstí (dříve rynku) konaly, si mohl nakupující podle těchto měr ověřit, zda nebyl ošizen.

Bývalý kapucínský klášter dnes obývá Regionální muzeum Mělník se svými stálými expozicemi a výstavami, ale také něčím, co obvykle v muzeu nenajdete – a to je příjemná kavárna a možnost posezení na parkáně (dříve součást opevnění města, parkán byl prostor mezi hlavní hradební zdí a nižší zdí parkánovou).

Muzeum nabízí ještě jeden unikát a to je expozice historického vývoje dětských kočárků a vozítek.

Pokud se neobčerstvíte v muzeu, nabízíme Vám další zajímavý tip. Pražská brána, kterou se prochází z náměstí Míru na tzv. spodní náměstí Karla IV., je totiž veřejnosti přístupná a kromě výtvarné galerie slouží také jako kavárna a vyhlídkové místo. Vaše děti jistě zaujme netradiční způsob dopravy nápojů do jednotlivých pater pomocí ručního výtahu.

Svatováclavskou ulicí se z náměstí dostanete k mělnickému zámku a v těsné blízkosti stojícímu proboštskému chrámu sv. Petra a Pavla. Obě tyto stavby jsou nejvýznamnějšími architektonickými památkami na území města a nabízejí řadu možností k jejich poznávání. Zámek zpřístupňuje interiéry, je zde zámecká restaurace a vinné sklepy s nabídkou degustace zámeckých vín, dále prodejna suvenýrů a vína.
Vyhlídková věž chrámu a mělnická kostnice jsou v sezoně zpřístupněné.

Pokud Vaše děti mají rády vodu, určitě navštivte areál místního koupaliště, kde kromě koupání je možnost i dalšího sportovního vyžití, mimo letí sezonu pak využijte sousední krytý plavecký bazén se saunou.

Mělník má také příjemné parkové prostory, za návštěvu stojí nově založený park Na Podolí s tůňkou a popisnými tabulemi s označením zde žijících živočichů a popisem rostlin a stromů. Pro nejmenší děti je zde dětské hřiště s hracími prvky. Parkem protéká říčka Pšovka.

Odtud je ve vzdálenosti cca 1 km jezdecký areál Na Podkově, který téměř každý týden v době od dubna do září pořádá jezdecké závody a pony festivaly.

Mělník, město vína

Další tipy na výlet

Přílohy ke stažení

Aktuální akce

Zobrazit celý program