Turistické informační centrum / Ostatní služby TIC

VEŘEJNÝ INTERNET
K dispozici je našim návštěvníkům bezplatně počítač s internetem, který slouží pro vyhledávání informací.
Z tohoto počítače nelze tisknout.
V prostorách TIC je veřejná WiFi.

ÚSCHOVNA ZAVAZADEL
Cena úschovného: 50 Kč / den
Vratná záloha: 100 Kč
Maximální hmotnost zavazadla: 20 kg. Maximální rozměry zavazadla: 34×45×70 cm.
Klíč je k dispozici u obsluhy TIC. Zákazník je povinen vyplnit úschovní lístek.
Zákazník je povinen vyzvednout zavazadlo do 17.00 hodin.
Do úschovny nesmí být ukládána hotovost a cennosti, nebezpečné předměty a zbraně,
předměty podléhající rychlé zkáze a živá zvířata. Uložením zavazadla zákazník potvrzuje
souhlas s Provozním řádem úschovny Turistického informačního centra Mělník.

TISK
Nabízíme tisk z webu (jízdní řády, dohledané informace o kulturních památkách)
A4 čb 5 Kč / strana
A4 barevné 30 Kč / strana

PROHLÍDKYSTA S AUDIOPRŮVODCEM
Komentovaná trasa centrem Mělníka s audioprůvodcem nahraným ve sluchátku Dexon provede návštěvníka po místních pamětihodnostech v českém, německém, anglickém nebo ruském jazyce. Audionahrávku doplňuje tištěný přehledný plánek centra se stručným popisem trasy ve čtyřech jazycích.
Dětem je určena samostatná kratší trasa s výkladem přizpůsobeným malým návštěvníkům, s luštěním hravé tajenky a drobnou odměnou za správné řešení.

Zapůjčení audioprůvodce 100 Kč
Vratná záloha 500 Kč

Aktuální akce

Zobrazit celý program