Knihovna / fotogalerie

Otevřená knihovní zahrada

Letní program pro děti i dospělé

Koncert Petra Ernyei Jazz Quartet

Koncert jazzového quarteta, který se koná v rámci každoročního Dvořákova festivalu.

Férová snídaně ve vašem městě

Happening pořádaný na podporu fair trade. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. Přidejte se k nim a posnídejte taky!

fotografie z Férové snídaně Mělník 2014 – FACEBOOK
fotografie z Férové snídaně Mělník 2014 – RAJČE

video z Férové snídaně 2014 TV Mělníček

fotografie z Férové snídaně Mělník 2013 – FACEBOOK
fotografie z Férové snídaně Mělník 2013 – RAJČE

Férová snídaně ve vašem městě

Happening pořádaný na podporu fair trade. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. Přidejte se k nim a posnídejte taky!
fotografie z Férové snídaně Mělník 2013 – FACEBOOK
fotografie z Férové snídaně Mělník 2013 – RAJČE

Noc s Andersenem

Večer prožitý v prostorách knihovny plný soutěží, čtení a mnoho dalšího.

fotografie z Noci s Andersenem 2013 – FACEBOOK
fotografie z Noci s Andersenem 2013 – RAJČE