Program / Tereza Damcová (Frída Kakao): Matrix

začátek: pátek, 14. 7. 2017, 18.00 hod.

konec: pondělí, 4. 9. 2017, 20.30 hod.

vstupné: zdarma

Výstavy v galerii Ve Věži

Výstava potrvá od 14. 7. do 4. 9. 2017

Tereza Damcová patří k nepřehlédnutelným osobnostem české výtvarné scény, kterou svými aktivitami v mnohém přesahuje. Původně grafička (absolventka Fakulty výtvarných umění brněnské VUT) zahrnuje do své tvorby i další umělecké projevy – především video a performance. Věnuje se také fotografii, módnímu návrhářství a hudbě (viz např. společný projekt s Jiřím Suchánkem Mateřídouška na pomezí elektroniky, hardcoru a moravského etna). Žádnou z těchto výrazových poloh však Damcová nerozvíjí samostatně, ale naopak těží z jejich vzájemného propojování a spolupůsobení v konkrétních případech.

Hlavním inspiračním zdrojem zůstává u Terezy Damcové sen v širokém slova smyslu – tedy včetně denního snění, volné imaginace a nakládání z jinými artefkaty, jako jsou např. pohádky, mýty a legendy. Pohroužení do světa snu pak činí její dílo vnitřně rozrůzněné, bohaté a plné neotřelé fantastiky. Zároveň umožňuje, aby se v něm přirozeně prolínala éteričnost se syrovostí, naléhavost s lehkostí, vážnost s humorem. Některé své projekty ponechává Damcová samostatně, jiné sdružuje do tematických cyklů.
V galerii Ve Věži autorka představí svůj cyklus kreseb Frída Kakao, Matrix a Kozelkonoviny-kresby ve spolupráci s básníkem a performerem Milanem Kozelkou (součástí jsou i video verze těchto pohádkových kreseb).

více na www.bubacka.cz

Doprovodné programy k výstavě 2. 8. 2017

15.00
Workshop pro děti
Dílna na téma street art kresby v rámci volnočasového parku před Masarykovým kulturním domem.

17.30
Komentovaná prohlídka výstavy
lektorka Silvia Gajdošíková Belis
vstup zdarma