Program / Makedonie

začátek: pondělí, 8. 10. 2018, 18.00 hod., hudební sál MKD

konec: pondělí, 8. 10. 2018, 19.00 hod.

vstupné: 80 Kč

Cestopisná přednáška

Cestovatel, etnolog a dobrodruh Mgr. Libor Drahoňovský přiblíží makedonské lokality s bizarními skalními útvary mnohdy v podobě lidských postav, jezero Djorjan, vodopády, planinu Ovčí pole s majestátní horou Bogoslovec, jejíž úpatí v pusté krajině ukrývá neobvykle tvarovanou skálu zvanou Čertova stěna, rozvaliny slavných antických měst, půvabné vesničky s bohužel postupně zanikaníjící lidovou architekturou, středověké kláštery a kostely nezřídka zdobené rozsáhlými soubory fresek. Dále navštívíme město Strumicu, rodiště baby Wangy, starobylé Kratovo, které ve středověku bohatlo díky těžbě zlata a kde se dodnes dochovalo několik malebných mostů. Neopomineme ani metropoli Skopje s pamětihodnostmi i novodobou, značně megalománskou architekturou i pámátník Matky Terezy v místě jejího rodného domu. Povíme si mnohé ze života místních obyvatel i o výtečné národní kuchyni.

VSTUPENKY ON-LINE

Přednáší Libor Drahoňovský.