Program / Knihovní dílnička

Pravidelné aktivity pro děti i dospělé

začátek: neděle, 1. 10. 2017, 12.00 hod.

konec: sobota, 30. 6. 2018, 12.00 hod.

vstupné: zdarma

Knihovní dílnička se stala v září 2012 jedním z oddělení Městské knihovny Mělník. Svou náplní oslovuje zejména děti předškolního i školního věku, ale i dospělé návštěvníky, pro které pořádá vzdělávací kurzy a plní i roli společenskou.

Hlavní myšlenkou programu je nejen vtažení dětí do kouzel a tajemství příběhů, ale i tvoření a rozvíjení vlastní kreativity. Nejmenší děti (2 roky) spolu s rodiči zcela přirozeně objevují svět pomocí knižních ilustrací, pomůcek inspirovaných Montessori pedagogikou, hrou i malířskými pokusy. Starší děti zejména tvoří, ale také rády naslouchají příběhům a hrají karetní i deskové hry.

Dílnička podporuje projekt Celé Česko čte dětem a využívá knižního fondu dětského oddělení.

Kontakt: Helena Gajdošíková, gajdosikova@mekuc.cz, T 315 622 783

PRAVIDELNÝ PROGRAM

PONDĚLKY V DÍLNIČCE | pondělí | 10.00–12.00

Hravé dopoledne s knížkami, povídáním a malováním pro nejmenší děti a jejich rodiče.
Lektorka: Helena Gajdošíková
Cena: 10 Kč

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI | pondělí | 16.15-18.00

Otevřená lekce trénování paměti vedená certifikovanou lektorkou.
Místo:Masarykův kulturní dům, U sadů 323, Mělník
Lektorka: Mgr. Art. Adriana Rohde Kabele
Informace: 315 622 783
Cena: 50 Kč

KURZ ANGLIČTINY PRO SENIORY | úterý | 9.45-10.45

KURZ ANGLIČTINY PRO SENIORY ZAČÁTEČNÍKY | úterý | 11.00-12.00

Kurz určený k osvojení základních komunikačních návyků (komunikace v obchodě, v hotelu, v dopravních prostředcích). Předchozí studium angličtiny není vyžadováno!
Lektorka: Lenka Miřacká
Kontakt: 315 622 783
Cena: 1500 Kč/15 lekcí

STŘEDY PRO TVOŘIVÉ | středa | 13.00-16.30

Výtvarná dílna pro různě staré děti, na kterou lze přicházet průběžně. Vedle tvoření si děti mohou s kamarády zahrát deskové hry nebo si číst z výběru knih dětského oddělení knihovny.
Lektorka: Helena Gajdošíková
Cena: 20 Kč/10 Kč pro registrované čtenáře knihovny

VÝTVARNÁ DÍLNA | čtvrtek 1x v měsíci | 15.00-19.00

VÝTVARNÁ DÍLNA | pátek 1x v měsíci | 9.00-13.00

Aktivita pro dospělé pro radost z tvoření.

Textilní dílna s použitím šablon, razítek i sítotisku.
Papírové dekorace s vyřezávacím strojem big- shot.
Květiny z papírového lýka pomocí tvořítka a šití.
Vánoční tvoření.
Velikonoční tvoření.
Knižní záložky.
Šití textilních hraček.